Anlaşma ve kurallar

Lütfen siteyi kullanmadan önce bu sözleşmeyi ve kuralları dikkatlice okuyunuz. best-tr.designuspro.com adresini ziyaret ederek sözleşme şartlarına ve kurallarına uymalısınız. Sözleşme şartlarını ve kuralları kabul etmiyorsanız, bu kaynağı kullanamazsınız ve lütfen Siteden ayrılın.

1. Terimler ve tanımlar

1.1 Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarına katılmış, yasal olarak ehliyetli bir kişidir. kendi adına ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden veya bir tüzel kişiliği temsil eden bir kişi.
Yönetim / Sahip - https://best-tr.designuspro.com/ alanında barındırılan bir internet sitesi.
Sözleşme - bu Kullanıcı Sözleşmesi, değiştirilenler dahil, eklenmiştir.
1.2 https://best-tr.designuspro.com sitesinin kullanımı bu Kullanıcı Sözleşmesine tabidir. Sitenin kullanımı her şekilde ve her şekilde beyan edilen işlevsellik dahilinde ima edilmektedir. Kullanım araçları:

 • https://best-tr.designuspro.com adresinde veya kayıtta yetkilendirme;
 • Sitenin materyallerine aşina olma (görüntüleme);
 • resimler, metin materyalleri, videolar, ses dosyaları, hipermetin bağlantıları, bilgiler ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nitelik ve içeriğe sahip Site materyallerini görüntülemek, yayınlamak.

Bu Sözleşme, yani esas alınarak yapılan sözleşme, 437, 438 sayılı Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun Maddeleri hükümlerine uygundur.
Siteyi yukarıdaki formlardan herhangi birinde kullanan Ağ Kullanıcısı şunları onaylar:

 • Siteyi kullanmadan önce bu Sözleşmeye tam olarak aşina oldu;
 • Sözleşmenin tüm maddelerini hiçbir kısıtlama olmaksızın dikkate aldı ve bunlara uymayı, yürütmeyi taahhüt eder. Sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilmesinin reddedilmesi veya Sözleşmeye istinaden bir sözleşme yapılmasının imkansız olması durumunda Kullanıcı, Site'nin herhangi bir kullanımını derhal durdurmakla yükümlüdür;
 • bu Sözleşmenin metni Site Sahibi tarafından düzenlenebilir. Kullanıcılar, Sözleşme metnindeki değişikliklerden haberdar edilmez.

Değişikliklerle güncellenmiş baskıları içeren bu Kullanıcı Sözleşmesi, Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

2. Sözleşmenin Konusu

2.1 İş Sahibi, Sözleşme'nin öngördüğü şekilde ve şartlarda, Kullanıcıya Siteyi kullanma fırsatı sağlar ve Kullanıcı, gerektiğinde Siteyi Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmayı taahhüt eder.
2.2 Sözleşmeye dayalı olarak, Kullanıcı, Siteyi, özellikle inşaat, onarım, şehir hayatı ve ilgili konular hakkında Sitede bilgi yayınlayarak, mesajlar göndererek, mesajları görüntüleyerek, diğer kullanıcılar tarafından yüklenen dosyalar yoluyla kullanma fırsatına sahiptir.

3. Sahibinin hakları ve yükümlülükleri

3.1 Sahip, Kullanıcının Sözleşmenin şartlarına uymasına bağlı olarak, Kullanıcıya Kullanıcı ile ilgili bilgileri bağımsız olarak yayınlama, mesajlar ve yorumlar gönderme, Sitenin yeteneklerini kullanarak materyal gönderme fırsatı sunar.
3.2 Site Sahibi, Kullanıcı veya diğer kullanıcılar tarafından Site'de yayınlanan bilgilerin mevzuata uygunluğunu kontrol etme imkanına sahip değildir.
3.3 Mal Sahibi, kendi takdirine bağlı olarak, bu bilgiler Site Kullanım Kurallarına, mevcut mevzuata veya Sahibinin diğer gerekliliklerine uygun değilse, Kullanıcı tarafından Siteye girilen veya yayınlanan herhangi bir bilgiyi silme hakkına sahiptir.
3.4 Sahip, Kullanıcı bilgilerini ve reklam mesajlarını Siteye kayıt olurken Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu belge ile bu tür mesajları almayı kabul eder.
3.5 Mal Sahibi, Siteye reklam verme hakkına sahiptir. Aynı zamanda, Sahibi reklamın doğruluğundan ve reklamı yapılan mal ve / veya hizmetlerin kalitesinden sorumlu değildir.
3.6 İş Sahibi, Sözleşmenin maddesinde öngörülen şekilde, Sözleşmenin şartlarını değiştirme hakkına sahiptir.
3.7 Mal Sahibi, Sitenin çalışmasının mümkünse gece geçici olarak askıya alınmasıyla ve Sitenin çalışmama süresini mümkün olduğunca azaltarak Site üzerinde önleyici çalışmalar yürütme hakkına sahiptir.
3.8 Mal Sahibi, Web Sitesi Kullanım Koşullarına ve Sözleşmeye uygunluğu izleme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, Sahip tarafından alınan kararlara dayanarak diğer kişilere (Diğer kullanıcılar) devretme hakkına sahiptir.
3.9 Sahip, Kullanıcı tarafından Site'de yayınlanan fikri faaliyet sonuçlarına ve Kullanıcı tarafından yayınlanan diğer bilgilere Kullanıcı'nın haklarına sahip olduğunu teyit eden bilgi ve belgeleri Kullanıcı'dan talep etme hakkına sahiptir, ancak yükümlülüğü yoktur.

4. Kullanıcının hakları ve yükümlülükleri

4.1 Kullanıcı, Siteyi kullanmadan önce Siteyi her ziyaret ettiğinde Sözleşmenin güncel versiyonunu öğrenmeyi taahhüt eder.
4.2 Kullanıcı, Siteyi kullandığı sırada yürürlükte olan Sözleşme şartlarına ve Site Kullanım Şartlarına uymayı taahhüt eder.
4.3 Kullanıcı, Siteyi hukuka uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Kullanıcı özellikle şu haklara sahip değildir:

4.3.1 Hatalı, zararlı, müstehcen, yasa dışı, iftira niteliğinde, küfür niteliğinde, iftira niteliğinde, uygunsuz bilgi veya etnik veya etnik çatışmaları kışkırtan materyalleri yayınlamak veya dağıtmak.
4.3.2 Yasa ile çelişen, reklam veya yasa dışı faaliyetlere neden olan, diğer Kullanıcıların veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, kampanya materyalleri, spam yayma, zincir mesajlar (bir veya daha fazla kullanıcıya iletilmesini gerektiren mesajlar), mali planlar piramitler veya bunlara katılma çağrıları, başka herhangi bir müdahaleci bilgi, suç faaliyetlerini açıklama veya teşvik etme, suç ve diğer yasadışı eylemlerin komisyonu için talimatlar veya yönergeler yayınlama.
4.3.3 Diğer kullanıcıların veya üçüncü şahısların kişisel bilgilerini kişisel rızaları olmadan yayınlamayın.
4.3.4 Suç niteliğinde olabilecek veya Sahibine, Diğer Kullanıcılara, Ziyaretçilere ve / veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar verebilecek, şeref ve haysiyetlerini, ticari itibarlarını ihlal eden mesajlar yayınlamak, iletmek ve dağıtmak.
4.3.5 Kullanıcıları ve / veya üçüncü şahısları kimlikleri konusunda yanıltmak.
4.3.6 Taraflar arasında ayrı bir anlaşmada aksi açıkça belirtilmedikçe, Siteye reklam niteliğindeki materyalleri ve bilgileri yerleştirin.

4.4 Kullanıcı, Siteye kaydolurken Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresinin Kimlik Bilgilerinin, oturum açma ve şifrenin gizliliğini korumayı, saklama yöntemini bağımsız olarak belirlemeyi taahhüt eder ve Kimlik Bilgilerini, oturum açma ve parolayı belirtilen e-posta adresine aktarma hakkına sahip değildir. Kullanıcı tarafından Siteye üçüncü şahıslara kayıt olurken.
4.5 Kullanıcı, Sitede yayınlanan kişisel verileri, 27 Temmuz 2006 tarihli 152-FZ sayılı Federal Kanun "Kişisel Verilere Dair" gereklerine uygun olarak, işlenme sırasında veya Kullanıcı tarafından kişisel verilerin başka bir şekilde kullanılması sırasında yürürlükte olan versiyonda kullanmayı taahhüt eder, yani:

4.5.1 Kişisel veriler yalnızca Sitenin işleyişini sağlamak için kullanılabilir;
4.5.2 Kullanıcının Site üzerinden aldığı Diğer Kullanıcılar hakkındaki bilgileri üçüncü şahıslara aktarması yasaktır;
4.5.3 Kullanıcı Profillerin kopyalarını kağıt veya elektronik ortama kaydederse, Kullanıcı 27 Temmuz 2006 tarihli 152-FZ sayılı Federal Yasa "Kişisel Verilere Dair" uyarınca operatörün tüm yükümlülüklerini üstlenir;
4.5.4 Kullanıcının 27 Temmuz 2006 tarihli "Kişisel Veriler Hakkında" 152-FZ sayılı Federal Yasanın gerekliliklerine uymaması nedeniyle Diğer Kullanıcılara zarar verilmesi durumunda, bunun sorumluluğu tamamen Kullanıcıya aittir.

4.6 Kullanıcı, Site'de Kullanıcı tarafından yayınlanan bilgileri yalnızca Sahibinin rızası temelinde silme hakkına sahiptir. İlgili izin alınmazsa, Kullanıcı, Sahibine herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip değildir.

5. Tarafların Sorumluluğu

5.1 İş Sahibi, Kullanıcının Siteyi kullanarak elde etmeyi beklediği sonuca Kullanıcı tarafından ulaşılması veya ulaşılamamasından sorumlu değildir.
5.2 Site Sahibi'nin kontrolü dışındaki nedenlerle Site'nin işleyişini sağlayan yazılım ve / veya donanım arızalarından, hatalarından ve arızalarından ve Kullanıcı'nın ilgili zararlarından Site Sahibi sorumlu değildir.
5.3 Sahip, Kullanıcının Siteye ve / veya Sitenin herhangi bir bölümüne geçici erişim eksikliğinden ve ayrıca Kullanıcı ve / veya herhangi bir üçüncü şahsın ilgili zararlarından sorumlu değildir.
5.4 Site Sahibi, Kullanıcının ve / veya üçüncü şahısların dolaylı / dolaylı zararlarından ve / veya kar kayıplarından, Site'nin kullanılması veya kullanılamaması sonucunda oluşan bilgi kayıplarından sorumlu değildir.
5.5 Sahip, Kullanıcının Kişisel Hesabına yasa dışı erişimle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, üçüncü şahısların yasa dışı eylemlerinin bir sonucu olarak Kullanıcı'nın maruz kaldığı zararlardan sorumlu değildir. Sahibinin herhangi bir kusuru olmaksızın meydana gelen, Kimlik Bilgilerinin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi sonucunda Kullanıcıya verilen zararlardan Mal Sahibi sorumlu değildir.
5.6 Kullanıcı, Kullanıcı Kimlik Bilgileri kullanılarak Site üzerinde gerçekleştirilen tüm eylemlerden yalnızca Kullanıcı sorumludur.
5.7 Sahip, Sitenin performansı ile ilgili herhangi bir garanti vermez. Kullanıcı, Site'yi, Sahibinden herhangi bir garanti olmaksızın, sunulduğu biçimde kullanmayı kabul eder.
5.8 Sahip, Diğer Kullanıcının yanlış bilgi mesajından ve ayrıca Diğer Kullanıcının eylemlerinden ve / veya eylemsizliğinden kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir. Sahip, Diğer Kullanıcıların Profillerinde ve onlar tarafından gönderilen mesajlarda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmez.
5.9 Mal Sahibi, Taraflar arasındaki anlaşmada açıkça belirtilmediği sürece, herhangi bir mal veya hizmet satıcısı değildir.
5.10 Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı Sözleşmenin şartlarını ihlal ederse, İş Sahibi, Sözleşmeyi yürütmeyi tek taraflı olarak reddetme, Kullanıcı Profilini ve Kişisel Hesabı silme hakkına sahiptir. Böyle bir ihlal üçüncü şahıslara zarar verdiyse, bunların sorumluluğu tamamen Kullanıcıya aittir.
5.11 Mal Sahibi tarafından Kullanıcıya geri ödenebilecek zarar miktarı, Medeni Kanunun 15. Maddesinin 1. Kısmındaki hükümlere göre her halükarda 1.000 (bin) ruble ile sınırlıdır.

6. Kişisel veriler

6.1 Siteye kaydolarak ve kayıt formuna kişisel verileri girerek, Kullanıcı girilen kişisel verileri kamuya açık hale getirir ve herhangi bir Diğer kullanıcı ve / veya Ziyaretçi bunları özgürce tanıyabilir. Kullanıcı, Siteye kayıt sırasında girdiği kişisel verilerin yanı sıra, kayıt olduktan sonra Sitede Kullanıcı tarafından gönderilen kişisel verilerin işlenmesinin 27 Temmuz 2006 tarihli 152-FZ sayılı Federal Kanunun 6. Maddesinin 1. fıkrasının 10. fıkrası uyarınca gerçekleştirildiğini kabul eder. yılın "Kişisel veriler hakkında" (25.07.2011 tarihinde değiştirildiği gibi).
6.2 Kullanıcının kişisel verilerini işlerken, Sahip, yetkisiz erişime karşı korumak için mevcut mevzuat tarafından sağlanan tüm önlemleri almayı taahhüt eder.Yöneticinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin Politika ve Yöneticinin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaya ilişkin Yönetmelik, 27 Temmuz 2006 tarihli 152-FZ sayılı Federal Yasanın 18.1. Maddesinin 2. bölümünün gerekliliklerine uygun olarak kamuya açıktır "Kişisel veriler hakkında" (25 Temmuz 2011'de değiştirildiği gibi).
6.3 Aynı zamanda, belirli koşulların bir sonucu olarak, Kullanıcının kişisel verilerinin başka kişiler tarafından kullanılabilir hale gelmesi mümkündür. Kullanıcı, kişisel verilerini kamuya açık hale getirdiği sürece, bu konuda Sahibine karşı bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
6.4 Sözleşme gereğince Kullanıcı, Site'de kişisel verilerini belirtmekle, koşulsuz olarak şunları kabul eder:

 • Kişisel verilerin Siteyi kullanan sınırsız sayıda kişiye sağlanması;
 • Kişisel verilerin Sahibi tarafından işlenmesi ile;
 • Siteyi kullanarak kişisel verilerin yayılmasıyla;
 • Site'nin işleyişi ile bağlantılı olarak Kullanıcının kişisel verileriyle ilgili olarak Sahibinin diğer eylemleri ile.

6.5 Kullanıcı, kişisel verilerini Sitede yayınlayarak, bunu gönüllü olarak yaptığını ve ayrıca kendi isteğiyle işlenmesi için Sahibine sağladığını onaylar. Kullanıcı, Kişisel Hesap aracılığıyla Profili silerek kişisel verilerin işlenmesine yönelik onayını geri alabilir. Aynı zamanda Kullanıcı, Site sayfalarının arama motorları tarafından indekslenirken Kullanıcının kişisel verilerinin kaydedilebileceğini anlar ve kabul eder.
6.6 Sahip, yalnızca Kullanıcı'nın Sitede yayınladığı kişisel verilerini işler. Kullanıcının kişisel verileri, Sitenin yazılım, donanım ve teknik araçları kullanılarak işlenir.
6.7 Kullanıcının kişisel verileri, Site'de yayınlandıkları süre boyunca Sahibi tarafından işlenir. Sitede veya Kullanıcı Profilinde yayınlanan kişisel veriler silinirse, Sahibi bunları işlemeyi durdurur. Ancak, Sahip tasfiye edilene kadar, Sahip, yukarıdaki Kullanıcı verilerinin yedek bir kopyasını tutma hakkına sahiptir.

7. Fikri mülkiyet

7.1 Siteye ilişkin münhasır ve kişisel mülkiyet dışı haklar, Sahibine veya Mülk Sahibi ile bu kişilerin fikri faaliyetlerinin sonuçlarını Sitede veya Sitenin bir parçası olarak yayınlama hakkı veren bir sözleşmeye giren diğer kişilere aittir ve yürürlükteki yasalara göre korunmaktadır.
7.2 Kullanıcının, Sahibinin haklarını ihlal eden veya Sahibinin Site veya bileşenlerine ilişkin haklarını ihlal etmeyi amaçlayan eylemleri ve / veya ihmalleri, hukuka göre cezai, hukuki ve idari sorumluluk gerektirir.
7.3 Site'de yayınlanan bilgilerin bütünlüğünü sağlamak için, işbu Kullanıcı, Medeni Kanunun 1235. Maddesinde öngörülen şekilde, Sahibine, Kullanıcı tarafından Site'de yayınlanan veya daha önce yayınlanan fikri faaliyetlerin sonuçları için münhasır olmayan basit bir lisans verir. Fikri faaliyet sonuçlarının kullanım hakları, Kullanıcı tarafından Fikri faaliyetin ilgili sonuçlarının Sitede yayınlanması sırasında Sahibine sağlanır. Kullanıcı, fikri faaliyetin sonuçlarını Sitede yayınlayarak, fikri faaliyetin sonuçlarını kullanma hakkını vermenin ücretinin Sahibi tarafından ödenmediğini kabul eder. Mal sahibi, bölgeyi kısıtlamadan ilgili sonuçlar için tüm geçerlilik süresi boyunca herhangi bir şekilde entelektüel faaliyetin karşılık gelen sonuçlarını kullanma hakkına sahiptir. Aynı zamanda, Sahip, ilgili fikri faaliyet sonuçlarının kullanımına ilişkin Kullanıcı raporlarını göndermekle yükümlü değildir.
7.4 Kullanıcı tarafından Site'de yayınlanan materyallerde yer alan üçüncü şahıslara ait fikri faaliyet sonuçlarına ilişkin hakların ve bireyselleştirme araçlarının yanı sıra Kullanıcı tarafından Site üzerinden iletilen, Sitede Kullanıcı'nın Kişisel Hesabı'nda saklanan materyallerde veya materyallerde kullanımla ilgili olarak yalnızca Kullanıcı sorumludur. - Kullanıcının eylemleri ve / veya eylemsizliği nedeniyle Site aracılığıyla veya Site aracılığıyla başka şekilde kullanılabilir hale gelmesi. Mal Sahibi, bu paragrafta belirtilen materyallerin mevcut mevzuatın gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için teknik yeterliliğe sahip değildir.
7.5 Kullanıcı, telif hakkı sahiplerinin veya diğer üçüncü şahısların Sözleşme maddesinde belirtilen malzemelerle ilgili olarak Sahibine karşı olası tüm taleplerini kendi başına ve masrafları kendisine ait olmak üzere çözmeyi taahhüt eder.
7.6 Üçüncü şahısların, Kullanıcının Sitedeki fikri mülkiyet haklarını yasa dışı kullanımı konusunda Sahibine karşı talep, iddia, talepte bulunması durumunda, Kullanıcı, bu tür bir ihlal veya bu tür iddiaların sunulması sonucu ortaya çıkan tüm zararlar için Sahibine tazminat ödemeyi taahhüt eder.

8. Anlaşmazlıkları çözme ve talepleri çözme prosedürü

8.1 Sözleşmenin uygulanması, feshedilmesi veya geçersiz kılınması ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar, anlaşmazlıklar ve iddialar, Taraflar müzakereler yoluyla çözmeye çalışacaklardır. Herhangi bir iddia ve / veya anlaşmazlığı olan Taraf, diğer Tarafa ortaya çıkan iddiaları ve / veya anlaşmazlıkları belirten bir mesaj gönderecektir.
8.2 Sözleşmenin maddesinde belirtilen mesaj, Kullanıcı tarafından e-posta ile adrese gönderilir. ve ayrıca İş Sahibine alındı ​​bildirimi ile taahhütlü posta ile gönderilerek yazılı olarak gönderilir. Mesaj, gerekliliğin özünü, gerekliliği destekleyen kanıtları ve ayrıca Kullanıcı hakkındaki bilgileri içermelidir.
8.3 Bu Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık durumunda, Kullanıcı ve İş Sahibi, aralarındaki müzakereler yoluyla bunları çözmek için her türlü çabayı gösterecektir. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülememesi durumunda, anlaşmazlıklar yürürlükteki yasanın öngördüğü şekilde çözüme tabidir.
8.4 Kullanıcının İnternet'i ve özellikle Siteyi kullanırken yasadışı eylemlerinin bir sonucu olarak suçunu belirlerken teknik sorunları çözmek ve ayrıca Kullanıcının mesajlarını dikkate almak için, Sahip, yetkili kuruluşları bağımsız olarak uzman olarak görevlendirme hakkına sahiptir.

9. Sözleşme şartlarındaki değişiklikler

9.1 Sözleşme, Taraflardan her birinin inisiyatifiyle herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bunu yapmak için, İş Sahibi, Sitede Sözleşmenin feshine dair bir bildirim yayınlar ve / veya Kullanıcıya, bu tür bir bildirimin gönderildiği / gönderildiği andan itibaren Sözleşmenin feshedilmiş olarak kabul edildiği andan itibaren ilgili bir bildirim gönderir. Kullanıcı, Siteden Profilini silerek Sözleşmeyi feshedebilir.
9.2 Taraflar, Sözleşme'nin İş Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini kabul eder. Kullanıcı, Siteyi kullanarak Sözleşme hükümlerindeki değişikliklere rıza gösterdiğini teyit eder.
9.3 Sözleşmenin şartlarını kabul etmeyen ve / veya Sözleşmenin şartlarında bir değişiklik yapan bir kullanıcı, Sözleşmenin maddesinde belirtilen şekilde Sözleşmeyi derhal feshetmelidir.

10. Diğer koşullar

Anlaşmanın 10.1, yanı sıra bu konularda yazışmalar yapılırken, Tarafların el yazısı imzalarının analoglarını kullanmasına izin verilir.Taraflar, Anlaşmadan doğan yükümlülüklerin Taraflarca yerine getirilmesi çerçevesinde, Tarafların el yazısı imzaları analogları ile imzalanan tüm bildirimlerin, mesajların, anlaşmaların ve belgelerin Taraflar için hukuken bağlayıcı ve bağlayıcı olduğunu teyit ederler.
10.2 Kullanıcı, el yazısıyla atılan imzasının analoglarının şu şekilde olduğunu kabul eder:

10.2.1 Kimlik Bilgileri. Bu nedenle, Kimlik Bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen tüm eylemler Kullanıcı tarafından taahhüt edilmiş olarak kabul edilir ve Kimlik Bilgileri kullanılarak gönderilen tüm belgeler Kullanıcı tarafından imzalanmış olarak tanınır;
10.2.2 Kullanıcı tarafından Siteye kayıt olurken belirtilen e-posta adresine giriş ve şifre. Bu nedenle, belirtilen e-posta adresinden Sahibine gönderilen tüm mektuplar Kullanıcı tarafından gönderilmiş sayılır ve ayrıca Kullanıcı tarafından imzalanmış olarak kabul edilir.

10.3 Taraflar, Anlaşma kapsamında gerekli belge ve taleplerin hazırlanmasında Tarafların imzalarının faksla çoğaltılmasını kabul ettiler. Taraflar, imzanın faksla çoğaltılmasıyla imzalanan belge ve iddiaların, Taraflarca değerlendirilmesi ve kabulü için yasal olarak bağlayıcı ve bağlayıcı olduğunu teyit ederler.
10.4 Sözleşme ve yürürlükteki mevzuatta açıkça öngörülenler dışında, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin Taraflarca yerine getirilmesi çerçevesinde tüm bildirimler, mesajlar ve belgeler, bir Tarafın yetkili adresinden diğer Tarafın yetkili adresine e-posta ile gönderilmesi halinde Taraflarca gönderilmeli ve alınmış sayılmalıdır. ... Yetkili adresler:

 • Sahibi için: .
 • Kullanıcı için: Kullanıcı tarafından Siteye kayıt olurken belirtilen e-posta adresi.

10.5 Taraflar, Sözleşmenin herhangi bir eki ve ilavesi de dahil olmak üzere Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili her türlü bilgiyi, gizli bilgileri tanır ve bu bilgilerin gizli niteliğini kesinlikle muhafaza etmeyi taahhüt eder, amaçlar için gerekli olduğu durumlar haricinde, diğer Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi taahhüt eder. Kanunda belirtilen durumlarda ilgili hükümet yetkililerine anlaşmalar veya ifşa için.
10.6 Sözleşme ve bundan doğan tüm yasal ilişkiler yasalara tabidir. Ortaya çıkan tüm ihtilaflar mevzuat temelinde çözülür.